Hotline: 02512.611.313

Liên hệ nhận báo giá.

Tổng quan công ty

Ngành nghề kinh doanh

  • Chuyên mạ kẽm nhúng nóng

Nhân sự

Tổng số nhân sự: 150 người, trong đó:

  • Kỹ sư và cử nhân kinh tế: 18 người
  • Cao đẳng, trung cấp: 10 người
  • Công nhân lành nghề: 122 người

Sản lượng

Thực hiện trong 5 năm gần đây:

  • Năm 2018: Sản lượng: 32.000 tấn
  • Năm 2019: Sản lượng: 30.000 tấn
  • Năm 2020: Sản lượng: 30.000 tấn
  • Năm 2021: Sản lượng: 28.000 tấn
  • Năm 2022: Sản lượng: 30.600 tấn
 

Các bài khác: